Eğitim endeksinde ikinciyiz

İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve bu yıl üçüncüsü açıklanan “İller Arası Rekabet Endeksi” yayımlandı. 81 il düzeyinde 2018-2019 verileri kullanılarak yapılan “İller Arası Rekabet Endeksinde” Edirne ikinci sırada yer alırken İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Edirne’yi birinci sıraya taşıyacaklarını belirtti.   

Eğitim endeksinde ikinciyiz

İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve bu yıl üçüncüsü açıklanan “İller Arası Rekabet Endeksi” yayımlandı. 81 il düzeyinde 2018-2019 verileri kullanılarak yapılan “İller Arası Rekabet Endeksinde” Edirne ikinci sırada yer alırken İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Edirne’yi birinci sıraya taşıyacaklarını belirtti.   

Eğitim endeksinde ikinciyiz
16 Ocak 2020 - 00:24
Reklam

Haber-Fotoğraf: Umut IŞIK
İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılan geniş bir araştırmayla demografik yapıdan eğitime, sağlıktan sosyal yaşama, ekonomik ve sektörel yapıdan altyapı ve ulaşıma inovasyondan girişimciliğe toplam 266 gösterge için toplanan verileri kullanarak rekabete dayalı endekslerin hesaplandığını söyleyen Arpacı, “Eğitimde, Denizli, Edirne ve Ankara en rekabetçi iller olarak sıralandı. Bu sıralamada ilk beşe şu iller puanlarıyla girdi. 1-Denizli 73,81, 2-Edirne 73,12, 3-Ankara 72,07, 4-Nevşehir 71,29, 5-Amasya 71,11” dedi.
Arpacı, “Bu başarının elde edilmesinde Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak il genelinde uyguladığımız Eğitimde Başarıyı Arttırma Projesi, 2023 Edirne Vizyon Projeleri ve Sayın Valimizin destekleriyle İl genelinde 155 adet kurulan Tasarım Beceri Atölyelerinin payı büyüktür. Önümüzdeki yılda yapılan bu çalışmalarla daha da başarılı olacağımıza ve Edirne’mize yakışan birincilikleri kazanacağımıza inanıyoruz. Bu üç konu ile ilgili 2019-2020 eğitim öğretim yılının I. Döneminde yapılan çalışmalarla ilgili verileri sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.
“EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTTIRMA PROJESİ KAPSAMINDA BEŞ BAŞLIKTA ÇALIŞMA YÜRÜTTÜK”
Eğitimde başarıyı arttırma projesi kapsamında beş başlıkta çalışma yürüttüklerini belirten Arpacı, bu çalışmaları, konuları ve programlara katılım seviyesini şu bilgilerle anlattı:
 “1- Rehberlik ve Yöneltme: Okullarımızda öncelikli hedefimiz çocuklarımızın ilgi, yetenek ve becerilerine göre doğru yönlendirilmelerinin nasıl yapılacağının planlanmasıdır. Bu kapsamda il genelinde 8. ve 12. Sınıf öğrenci ve velilerimize yönelik okullarımızda yapılan çalışmalardan 2 bin 110 öğrencimiz ve bin 330 velimiz yararlanmıştır.
2- Destekleme ve Yetiştirme Kursları: Akademik, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel açıdan desteklenmeye ihtiyacı olan öğrencilerin yıl içerisinde katılacağı destekleme ve yetiştirme kurslarının planlanması İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde il genelinde ortaokul ve liselerimizde 116 kurs merkezinde,  bin 257 öğretmenimizle, 17 bin 267 öğrencimize ücretsiz kurslar verilmiştir. Bu kurslarımız yıl boyunca devam edecektir.
3- Öğrenci Koçluğu: Öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek, akademik başarılarını artırmak için rehberlik etmek, sağlıklı ilişki ve iletişim kurma becerilerine katkı sunmak, kişilik ve karakterini kazanmada yardımcı olmak, kariyer, sosyal yaşam ve hobilerini yönlendirmek, problem karşısında çok yönlü analitik çözümler üretebilme becerisi kazandırmak ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek için eğitim koçluğu uygulaması İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Ortaokul 7. ve 8. sınıflar ile Liselerimizde 11. ve 12. sınıflara uygulanmıştır. Bu kapsamda ortaokullarda 792 öğretmenimizle 4 bin 332 öğrencimize, liselerimizde de 731 öğretmenimizle 5 bin 793 öğrencimize Öğrenci Koçluğu uygulanmaktadır.
4- İzleme Değerlendirme Sınavları: İzleme değerlendirme sınavları, öğrencilerin güdülenmelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bunun için okula ilginin nasıl daha da artırılacağı belirlenecek, sonrasında da okul ortamlarında çocukların kazanımlarının doğru ölçülmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve çıkan sonuçlara göre yapılacak çalışmaların düzenlenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda tüm il genelinde valiliğimizin desteğiyle 8. ve 12. Sınıf öğrencilerimize yönelik I. Dönem iki sınav gerçekleştirdik. Bu sınav sonuçları okullarımızdaki zümre başkanları tarafından sınav sonrasında değerlendirilerek raporlaştırıldı. II. Dönemde aynı şekilde iki sınav yapacağız.
5- Zümre Başkanları: Bu toplantılarla her dersin, her öğretmenin sınıflara ve çocuklara nasıl ulaşacağı, hangi çocuğa, hangi sınıf düzeyine hangi planlamanın daha uygun olduğu, müfredatın dağıtılması ve zaman planlaması gibi konuların daha net şekilde belirlenmesi ve takibinin yapılması amaçlanmaktadır. Bir dönem boyunca yapılan zümre toplantılarında ve zümre başkanları toplantılarında toplam 2 bin 147 öğretmenimiz bu toplantılara katılmıştır” dedi.
                “BU BAŞARIDA TASARIM BECERİ ATÖLYELERİNİN PAYI BÜYÜK”
Edirne Valisi Ekrem Canalp’in destekleriyle Eğitimde Başarıyı Arttırma Projesi, 2023 Edirne Vizyon Projeleri kapsamında açılan 155 Tasarım Beceri Atölyelerinin başarıda etkisi olduğunu söyleyen Arpacı, “Önümüzdeki yılda yapılan bu çalışmalarla daha da başarılı olacağımıza ve Edirne’mize yakışan birincilikleri kazanacağımıza inanıyoruz” dedi.
                Arpacı, “Bu üç konu ile ilgili 2019-2020 eğitim öğretim yılının I. Döneminde yapılan çalışmalarla ilgili verileri sizlerle paylaşmak istiyorum.
6- Bilişim Araçlarının Eğitim Ortamlarında Kullanılması ve Teknoloji Bağımlılığı: Eğitim ortamlarında teknoloji kullanımının düzenlenmesi ve öğrenmeyi olumsuz etkileyecek durumlara karşı gerekli tedbirlerin alınması üzerine çalışmalar yapılması planlandı. Bu doğrultuda; 
Başarıyı Arttırma Çalıştayında konu enine boyuna tartışıldı ve konuyla ilgili rapor hazırlandı.
Edirne İl Milli Eğitim Ar-Ge Birimi ve RAM iş birliği ile öğrenciler ve veliler için 2 ayrı anket düzenlendi. Bağımlılıkla Mücadele Kurulu toplanarak; ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim ortamlarında bilişim araçlarının kullanılmamasına yönelik karar alınmıştır. 
Öğrenci ve veli anket sonuçları baz alınarak “Eğitim Ortamlarında Bilişim Araçları Kullanımı Uygulama Yönergesi” hazırlandı.   Hazırlanan yönerge vali oluruna sunularak 91 ortaokul ve 67 lisede uygulamaya başlanmıştır. Tasarım Beceri Atölyeleri İle İlgili Yapılan Çalışmalar İl genelinde toplam 155 tane Tasarım Beceri Atölyemiz bulunmaktadır. Bunlardan 32 tanesi Yazılım Tasarım Atölyesi, 36 adet Fetemm Atölyesi, 6 adet Ahşap ve Metal Atölyesi, 5 adet Müzik Atölyesi, 4 adet Drama ve Eleştirel Düşünme Atölyesi, 4 adet Görsel Sanatlar Atölyesi, 3 adet Spor Atölyesi ve 65 adet Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesi Bu atölyelerden I. Dönem boyunca yararlanan öğrenci sayısı:
1-Yazılım Tasarım Atölyesi 5 bin 580
2-Fetemm Atölyesi 17 bin 739
3-Ahşap ve Metal Atölyesi 953
4-Müzik Atölyesi bin 222
5-Drama ve Eleştirel Düşünme Atölyesi 5 bin 580
6-Görsel Sanatlar Atölyesi bin 199
7-Spor Atölyesi 476
8-Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesi 15 bin 49
Toplam: 47 bin 798
Bu atölyelerle ilgili olarak aynı zamanda bu atölyeleri kullanan öğretmenlerimize yönelik Eğitici Eğitimleri düzenledik. Atölyesi bulunan okullarımızda atölyelerden sorumlu koordinatör öğretmenlerimiz aylık toplantılar yaparak atölyelerin kullanımı ile ilgili görüş alışverişinde bulundular” dedi.
“İKİNCİ DÖNEM ATÖLYELERE YÖNELİK ATÖLYELER ARASI YARIŞMALAR YAPILACAK”
2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde Tasarım ve Beceri atölyeleri arasında yarışmalar yapılmasını planladıklarını söyleyen Arpacı, “Yılsonunda düzenleyeceğimiz Bilim, Kültür, Sanat ve Öğrenme şenliklerinde de atölyelerimizin sergilerini düzenleyeceğiz” dedi.
                2019 YILI TRAKYA KALKINMA AJANSI TARAFINDAN FONLANAN EDİRNE PROJELERİ
2019 yılında Trakya Kalkınma Ajansı tarafından fonlanan Edirne projelerini sıralayan Arpacı, “Teknik Destek Programı TR21/19/TD/0052 Öğretmenler İçin "Profesyonel Öğrenci Koçluğu Eğitimi Edirne Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi. İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı TR21/19/MES/0013 Metal Teknolojileri Atölyesini Yenilikçi Makinelerle Donatıyoruz Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı TR21/19/MES/0019 Moda Rüzgârları Serhat'tan Eser Serhat İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı TR21/19/MES/0026 Tasarımdan Üretime Yeni Vizyon Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Ayrıca, Teknik Destek Programı 3. Başvuru döneminde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Süloğlu, Uzunköprü, Meriç, İpsala ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından başvurusu yapılan 3 adet Yazılım ve Tasarım ile 3 adet Fetemm projesi olmak üzere toplam 6 adet proje bulunmaktadır” dedi.
                2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA EDİRNE
2019-2020 eğitim öğretim yılında Edirne okulları personeli ve öğrencileriyle ilgili bilgi veren Arpacı, şu ifadelere yer verdi:
“Ortaokulda 16 bin 920, ortaöğretimde 14 bin 780 ve özel eğitimde 507 olmak üzere toplam 55bin 272 öğrencimiz karne alacaktır.  Öğretim yılı itibariyle İl ve ilçelerimizde 4bin 28 öğretmen,479 personel olmak üzere toplam 4 bin 507 kişi görev yapmıştır.  2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarımızın dağılım durumu; 26 anaokulu, 101 ilkokul, 90 ortaokul, 66 ortaöğretim ve 15 özel eğitim okulu, 1 Bilim ve Sanat Merkezi olmak üzere toplam 299’dur. Bağlı kuruluşlar ile birlikte toplam 325 okul ve kurumumuz mevcuttur.  İlimizde 298 okulumuzda toplam 2 bin 786 derslik bulunmakta olup; derslik başına öğrenci sayısı okulöncesi 18, ilkokul 16, ortaokul 16, ortaöğretim 15’dir.  17 Ocak 2020 Cuma günü, saat 10.00’da, Havsa İlçesi Sokollu Mehmet Paşa İlkokulunda Karne Dağıtım Töreni yapılacaktır.”
 
 

Bu haber 1118 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum