Değiştirilen planlara EKK’den itiraz

Edirne Kent Konseyi tarafından İl Genel ve Belediye Meclisi toplantılarında alınan Edirne’de 1/25 bin ölçekli planların değişikliğinin durdurulması için Edirne Kent Konseyi, TMMOB Edirne Şubesi, Çevre Gönülleri Derneği tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğüne itiraz dilekçeleri verildi.

Değiştirilen planlara EKK’den itiraz

Edirne Kent Konseyi tarafından İl Genel ve Belediye Meclisi toplantılarında alınan Edirne’de 1/25 bin ölçekli planların değişikliğinin durdurulması için Edirne Kent Konseyi, TMMOB Edirne Şubesi, Çevre Gönülleri Derneği tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğüne itiraz dilekçeleri verildi.

Değiştirilen planlara EKK’den itiraz
22 Ekim 2020 - 09:47

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü önünde itiraz dilekçelerini verdikten sonra gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük, Meclislerin değişiklik talebinin büyük sermayeli hayvancılık işletmelerine yapılaşma sağlamak amacını taşıdığını söyledi. EKK Başkanı Gökerküçük; “İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi toplantılarında alınan karar gereği Edirne ili 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planında değişiklik yapılması önerilmiştir. Alınan karar 24 Haziran 2020 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Planlar neden değiştirilir. Toplumsal taleplerin artması ve kamusal yarar amacıyla değiştirilir. Meclislerimizin değişiklik talebi ise, büyük sermayeli hayvancılık işletmelerine yapılaşma sağlamak amacını taşımaktadır.” Dedi.
“1/25 BİN ÖLÇEKLİ PLANDA ZATEN HAYVANCILIK TEŞVİK EDİLMEKTEDİR”
EKK Başkanı Ziya Gökerküçük, Yürürlükte olan 1/100 bin ölçekli plan ve 1/25 bin ölçekli planların hayvancılığın teşvik edildiğini belirtti. Gökerküçük, “Yürürlükte olan 1/100 bin ölçekli plan ve ona istinaden yapılan 1/25 bin ölçekli planda zaten hayvancılık teşvik edilmektedir. Ancak bu teşvik sırasında verimli tarım arazileri korunmuştur. Çünkü hayvancılık yaparken tarım arazilerine zarar vermek hem yurttaşımızın üretimine zarar verecektir hem de verimli tarım arazilerini azaltacaktır. Bu nedenle bölgemizde hayvancılık yapmak üzere verimli olmayan tarım arazileri önerilmiştir. Yapılan değişiklik ile verimli araziler hayvancılık tesislerine açılmıştır. Tesis kurmak isteyenlere izin kolaylaştırılmış hatta gereksiz görülmüştür. Bu nedenle yapılan değişiklik anayasaya, kanunlara, yönetmeliklere, 1/100 bin Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planına ve hukuka aykırıdır.” İfadelerini kullandı.
“GERİ DÖNÜLEMEZ ŞEKİLDE YAPILAŞMAYA AÇILMASI KANUNUN İHLALİDİR”
EKK Başkanı Ziya Gökerküçük, Tarım arazilerinin amacı dışı kullanımların Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi. Gökerküçük, “Değişiklik Anayasa'nın 44. ve 45. maddelerine aykırıdır. Çünkü devlet toprağın verimli olarak işletilmesini koruma ve geliştirme amacıyla gerekli tedbirleri alma ve tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önleme ödevi ile yükümlüdür. Ayrıca arazinin tarım dışı kullanılmasında çevre ve tarım arazilerine zarar vermeyecek şekilde kullanım ve taşınmazın eski vasfına getirilmesi zorunludur. Arazilerinin amaç dışı kullanılması ve geri dönülemez şekilde yapılaşmaya açılması kanunun ihlalidir. Yapılan değişiklik ile çevre düzeni planları ile kanunun amacına ve emredici hükümlere aykırı düzenlemeler getirilmiştir.” Dedi.
“TARIM TOPRAKLARININ ÜRETİMDEN DÜŞÜRÜLMESİNE VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLACAKTIR”
EKK Başkanı Ziya Gökerküçük, Hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı işletmelerde çevreye zarar verildiğini söyledi. Gökerküçük, “Bilindiği üzere, hayvancılık faaliyetleri çevreye ciddi zararlar veren işletmelerdir. İşletmelerinin çevreye verdikleri zararların önlenmesi, su kullanımı, atıkların bertaraf edilmesi, komşu tarım arazilerinin zarar görmemesi gibi konularda alınacak tedbirler plan değişikliğinde belirtilmemiştir. Çevreye verilebilecek zararlar bilimsel olarak incelenmemiştir. Plan değişikliğinin bu haliyle uygulanması telafisi imkânsız çevre zararlarına yol açacaktır. Yapılan değişikliğin uygulamaya geçilmesi halinde bundan faydalanarak olanlar için muafiyet ve ayrıcalık yaratılmaktadır. Plan değişikliğiyle büyük çaplı yatırımlar için imar planı yapılması şartı kaldırılmaktadır. Bu durum, tarımsal etkinliklerin koruma kullanma dengesini ortadan kaldıracak, plan bütünlüğüne aykırı düzenlemeler planın sürdürülebilirliğini engelleyecektir. Kamunun denetleme yetkisi, itiraz ve dava açma hakkı elinden alınmış olacaktır. Son derece değerli tarım topraklarının üretimden düşürülmesine ve çevre kirliliğine neden olacaktır. Bu sebeplerle, Edirne ili 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında yapılan değişikliğin itirazlarımız doğrultusunda tekrar değerlendirilmesini ve değişikliğin geri alınmasını bekliyoruz. Biz duyarlı yurttaşlar ve sivil örgütler olarak bu değişikliğe itirazlarımızı yapıyoruz.”şeklinde konuştu. (Haber-Fotoğraf: Umut IŞIK)
 

Bu haber 1023 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum