Çakar lambalarını sökmeyen yandı

Emniyet Genel Müdürlüğü trafikte yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek harekete geçti. Kamudan başlayarak özel araç sürücüleri dâhil yetkisiz çakar kullanımı bugünden itibaren son bulacak.  

Çakar lambalarını sökmeyen yandı

Emniyet Genel Müdürlüğü trafikte yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek harekete geçti. Kamudan başlayarak özel araç sürücüleri dâhil yetkisiz çakar kullanımı bugünden itibaren son bulacak.  

Çakar lambalarını sökmeyen yandı
01 Kasım 2019 - 09:30

Haber: Hatice ÖZSOY
Edirne İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyecek.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının ülke genelinde trafikte çakar kullanarak sanki ayrıcalıklı bir sınıf varmış gibi bir algıya neden olan, usulsüz emniyet şeridi kullanarak trafik kurallarına uymadan kendilerine geçiş üstünlüğü sağlayanlar olması sebebiyle çakar lamba kısıtlaması getirildiğini belirtti.
Trafik Kanunu'nun 71'inci ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 141'inci maddesinde, acil durum ve zorunlu hallerde geçiş üstünlüğü verilen ambulans, itfaiye ile kolluk kuvvetleri araçları sıralanarak, bu üstünlüğün hangi durumlarda ve nasıl kullanılacağı belirlendiğini açıkladı. Kanunda yer alan bu düzenlemenin anlaşılır olması, geçiş üstünlüğünün gerçekten bu hakka sahip araçlarca kullanımının sağlanarak suiistimalinin önlenmesi ve bu konuda daha etkin denetimler gerçekleştirilmesi amacıyla yürürlük yayımlandı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayıyla "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar ile Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleriyle Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanarak bugünden itibaren yürürlüğe girecek.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada çakar kullanabilecek araçlar şu şekilde belirtildi:
“boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayınlanan usul ve esasların ekinde bildirilen devletin en üst protokolünde bulunan makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korumasından sorumlu koruma araçları çakar şeklinde tabir edilen ışıklı uyarı sistemlerini kullanabilecek. Bu araçlar dışında hiçbir araçta çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kesinlikle kullanılmayacak. Makamların korumasından sorumlu araçlar da sadece makam sahibi araçta olduğu sürece bu uyarı sistemlerini aktif olarak kullanacak. Makam sahibi araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman bu uyarı sistemlerini kesinlikle kullanamayacak. Kolluk görevlilerinin kullanımındaki resmi araçlar da ise ışıklı/sesli uyarı işaretleri görevle ilişkili olmak kaydıyla, usul ve esaslarda belirtilen şartlar doğrultusunda kullanılacak.”
GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ TEPE LAMBASI İLE SAĞLANACAK
Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesi (f) bendi kapsamında hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit ve/veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek. Bu araçlarda da tepe lambası bulunması sürekli bir geçiş üstünlüğü hakkı sağlanmayacak.
KURALLARA UYMAYAN ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLECEK
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri bugünden itibaren denetimlere başlanacağını belirterek kurallara uymayan araçların trafikten men edileceğini duyurdu.
Açıklamada, “Tüm trafik birimlerimiz etkin bir denetime başlayacak.  Belirtilen şartları sağlamayan tüm araçlara, araç sürücülerine ilişkin mevzuatta belirtilen idari yaptırımlar uygulanacak. Belirlenen esaslara uymadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilecek. Bununla birlikte yetkisiz sistemlerin kullanılmasına müsaade eden kamu görevlileri hakkında da gerekli işlemler tesis edilecek” belirtildi.
Ayrıca, Karayolları Trafik Muayenesinde araçlarda mevzuat dışında sesli ve ışıklı uyarı sisteminin bulunmasının da “ağır kusur” olarak nitelendirilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldığı belirtildi.
 

Bu haber 4523 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum